warning: Illegal string offset 'files' in /www/webvol7/aw/r8euno8xvfislq7/alltomspara.se/public_html/modules/upload/upload.module on line 281.

Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.Ränta

Vad är ett bolånRäntan eller räntesatsen är ofta baserad per år men kan också vara per betalningsperiod. Ett bolåns ränta kan finnas i olika former vilka benämns som fast och rörlig ränta. Den fasta räntan innebär att gäldenären på förhand har bestämt sig för en viss räntesats under en given tidsperiod. Det innebär också att om räntan går under den nivå som ett visst lån är bundet vid så får inte gäldenären ta del av den mer fördelaktiga räntesatsen. Han måste istället hålla sig till den räntesats som lånet har knutits till. Omvänt gäller då när lånet använder sig av den rörliga räntan. Där betalas räntan helt efter vilken nivå som räntan ligger på vid betalningstillfället.

Rörlig ränta med tak

Det finns också en kombinerad version av de två formerna av ränta som kallas för rörlig ränta med räntetak. Det innebär förenklat att bolånet betalas med rörlig ränta samtidigt som man bestämmer en högsta nivå som räntan inte kan gå över. Möjligheten ges då att gäldenären får betala ett påslag på den rörliga räntan. Påslagen kan skilja kraftigt mellan olika kreditgivare vilket innebär att en jämförelse mellan olika aktörer kan få stor effekt i kostnaderna. Gäldenären får genom den här metoden en rörlig ränta att betala samtidigt som han får en garanti att räntan inte kan bli dyrare än den nivå där taket satts. På så sätt kan man dra fördel av både den rörliga och den fasta räntans positiva sidor. Ett räntetak kan ses som en form av en försäkring.