warning: Illegal string offset 'files' in /www/webvol7/aw/r8euno8xvfislq7/alltomspara.se/public_html/modules/upload/upload.module on line 281.

Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.Kreditupplysning

Tänkvärt om bolånEn kreditupplysning är egentligen enkelt förklarat som ekonomisk information om dig. För att till exempel ett kreditföretag skall kunna låna ut pengar till dig så behöver de ha ett bra underlag om hur din ekonomiska situation ser ut. Företaget kommer därför att beställa en kreditupplysning för att kunna genomföra kontrollen. Kreditupplysningen innehåller ofta mer uppgifter än bara det ekonomiska, till exempel om du är gift eller har utvandrat.

Vilka får göra en kreditupplysning?

Det finns ungefär 15 företag i Sverige som är godkända att genomföra kreditupplysningar. Högsta beslutande organ för godkännande av dessa företag är datainspektionen. Alla människor över 15 år finns med i registret och det finns ingen som helst möjlighet att bli struken. För att inte den personliga integriteten skall bli allt för kränkt finns KreditupplysningsLagen, KuL (SFS 1998:204) som sätter upp ramar för de företag som genomför kreditupplysningar.

Vad finns i registret?

De uppgifter som finns i registret är personuppgifter såsom namn, personnummer, och folkbokföringsadress. Registret visar också inkomster, förmögenheter och ägande av fastigheter. I registret finns också uppgifter om betalningsanmärkningar, den del som ofta ses som det viktigaste för en kreditgivare. Uppgifterna om anmärkningarna hämtas främst från Kronofogdsmyndigheten men ibland också från tingsrätten.

Mindre försummelser räknas inte - ibland

För att minska mängden uppgifter om enstaka betalningsförsummelser har en ändring gjorts i sekretesslagen om att om en skuld betalas innan Kronofogdsmyndigheten hunnit ta ett beslut skall inte anmärkningen synas i registret. Däremot om samma person får ytterligare en anmärkning inom två år skall bägge försummelserna synas. Vissa fall av kreditmissbruk kan också synas i registret förutsatt att krediten har lämnats av ett företag som är granskade av Finansinspektionen samt att kredittagaren kraftigt överstigit sin kreditgräns eller på annat sätt missbrukat sin kredit.

Lgras under begränsad tid

Uppgifterna i registret finns bara under en begränsad tid. När det gäller människors ekonomiska situation skall uppgifterna gallras tre år efter förseelsen begicks eller förhållandet avslutades. Uppgifter om skuldsanering utgår efter fem år och uppgifter kring missbrukande av krediter skall gallras efter två år.

Dina rättigheter

Viktigt att veta är att du som person själv har rätt att få reda på vad som står om dig i registren. Oftast skickas en kopia att skrivelsen som går till företaget som begärt upplysningen till dig också så att du själv vet vilka uppgifter som förtaget fått ta del av. Uppgifter som anses felaktiga och är i behov av rättning har du också möjlighet att påtala. Uppgifterna som finns i registret skall vara korrekta och är därför också möjliga att påverka. Har du på något sätt blivit kränkt eller skadad av felaktiga upplysningar har du rätt till ersättning. I första hand skall du kontakta kreditupplysningsföretaget för att diskutera skadeståndet. Kommer inte ni överrens skall tvisten avgöras i domstol. Brottets påföljder kan leda till både böter och i värsta fall fängelse.

Kreditupplysning på dig själv

Solventia_logoIdag finns det olika tjänster som möjliggör privatpersoner att själva kontrollera om hur ens kreditvärdighet ser ut. Genom ett enkelt sms kan du få upplysningar om du har någon betalningsanmärkning registrerad på dig själv, vad du har för deklarerad årsinkomst och hur din aktuella scoring-poäng ser ut. Ett av företagen som erbjuder den här tjänsten är bolaget Solventia som enkelt kan förmedla tjänsten till dig som privatperson. För att skapa dig en bättre bild av bolaget rekommenderar vi dig att besöka Solventias Hemsida.