warning: Illegal string offset 'files' in /www/webvol7/aw/r8euno8xvfislq7/alltomspara.se/public_html/modules/upload/upload.module on line 281.

Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.Huvudmän och säkerhet

Begreppen Huvudman och säkerhet är två vanliga inom bolånebranchen. Det är båda viktiga att känna till och bra att ha kunskap kring. Därför fördjupar vi oss lite mer i just de här två begreppen.

Gäldenär & borgenär

Vad är ett bolånFörenklat kan ett bolån förklaras som att låntagaren, gäldenären, tar emot en summa pengar från långivaren, borgenären. Begreppet bolån blir ett avtal för den fordran som uppstått parterna emellan. Avtalet innebär att gäldenären skall betala tillbaka bolånet på en förutbestämd tid som täcks i avtalet. Det är mycket vanligt i sammanhanget att borgenären tar en form av avgift för bolånet och det är det här som i folkmun kallas ränta. Gäldenären skall alltså betala en viss summa pengar, ofta beräknad i procent på lånet, som avgift för möjligheten att få låna pengar av borgenären.

Säkerhet

Vid bolån är det vanligt att gäldenären måste ha någon form av säkerhet för att garantera att borgenären kan få tillbaka de utlånade pengarna. Vanligast är att villan eller bostadsrätten står som säkerhet, det vill säga att borgenären har fastigheten i sin ägo om gäldenären på något sätt inte kan betala de kostnader som han förutsätts betala. Ett annat system för säkerhet är att använda sig av en borgensman. Det innebär att en annan person än gäldenären går in som en form av säkerhet och garanterar att han kommer att betala kostnaderna om inte gäldenären själv klarar det. Borgensmannen har således exakt samma skyldigheter som gäldenären vid de tillfällen där gäldenären själv inte kan betala.