warning: Illegal string offset 'files' in /www/webvol7/aw/r8euno8xvfislq7/alltomspara.se/public_html/modules/upload/upload.module on line 281.

Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.Amortering

Vad är ett bolånEtt lån skall förr eller senare betalas tillbaka. Vid bolån är det vanligt att avbetalningen sker successivt under lånets löptid. Amorteringarna för ett bolån kan se lite olika ut där de vanligaste formerna är rak amortering, serieamortering eller via annuitet.

Rak amortering

Rak amortering innebär att skulden betalas av linjärt under löptiden, det vill säga att den är lika stor vid varje betalningstillfälle. Vid varje amorteringstillfälle minskar alltså skulden med samma summa vilket får följden att den totala skulden minskar och därmed också ränteutgifterna.

Serieamortering

En serieamortering innebär att amorteringsbeloppet inleds på en låg nivå och ökar succesivt vid varje betalningstillfälle. Månadskostnaden blir genom den här metoden jämnare då kostnaden för räntan sjunker i takt med att bolånet betalas av. Amorteringens storlek bestäms med hänsyn till vilken amorteringstid som väljs samt också storleken på lånet.

Annuitet

Annuitet innebär att gäldenären betalar av ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle för sitt bolån. Utgifterna för bolånet varierar alltså inte över löptiden utan är hela tiden konstanta. Summan räknas fram i början av löptiden så att skulden skall vara återbetalad när löptiden har gått ut. Det innebär att delen ränta i beloppet är större till en början samtidigt som amorteringen blir mindre. Fördelningen förändras över tiden men summan som skall betalas in vid varje betalningstillfälle är lika stor. För att kunna räkna fram ett annuitetsbelopp krävs kreditens storlek, räntesatsen samt löptiden antalet betalningstillfällen.